+359 89 687 0342 +359 88 261 4474 contact@megakonsult.com

Услуги

Абонаментно счетоводство

Цялостно счетоводно обслужване, което включва годишно приключване,
изготвяне на статистически отчети и подаването им в НСИ,
изготвяне на годишна данъчна декларация, подаване на справки в Търговския регистър.

Личен състав и ТРЗ

Изготвяне на досиета на служителите, трудови и граждански договори,
изготвяне на месечни ведомости – за заплати, платежни нареждания за осигуровки,
данъци и свързаните с тях декларации, подаване на болнични листи в НОИ и други.

Административни услуги

Издаване на фактури от ваше име, събиране на документи от офиса на клиента,
интернет банкиране, подаване на документи към различни институции,
изготвяне на различни видове справки и удостоверения за персонала.

Годишно приключване

За клиенти, които нямат сключен договор за счетоводно облсужване предлагаме:
изготвяне на годишен финансов отчет, изготвяне на статистически отчети и подаването им в НСИ,
изготвяне на годишната данъчна декларация.

Регистрация на нова фирма


*Ценовата политика на „Мега Консулт Варна“ ЕООД е гъвкава и се определя от много различни фактори. Моля свържете се с нас, за да получите оферта за вашата фирма.